Villaförsäkringar

Att äga en villa innebär ett helt annat ansvar än att hyra sitt boende. Detta gör att man absolut måste ha en bra villaförsäkring, för en vanlig hemförsäkring är inte längre tillräcklig när man bor i villa. Vanliga hemförsäkringar täcker nämligen bara saker inne i hemmet, vilket gör att stora delar av det man har som villaägare inte omfattas av en hemförsäkring, exempelvis husbyggnaden, tomten med mera.

 

En separat villaförsäkring är därför nödvändig för alla villaägare, eftersom den kommer att ge dig det försäkringsskydd du behöver för att vara skyddad i alla lägen, både gällande huset, tomten, andra byggnader samt ditt lösöre. Även försäkringsmoment som ingår och känns igen från vanliga hemförsäkringar återfinns även i villaförsäkringar, t.ex. ansvarsförsäkringar som ger dig rätt till hjälp om du blir skadeståndsskyldig som villaägare samt rättsskyddsförsäkring, som hjälper dig om du hamnar i en juridisk tvist med mera menar man på sajten villaförsäkringar.com.

Dessa försäkringar erbjuds av många olika försäkringsbolag, vilket innebär att priserna på villaförsäkringar är mer pressade idag än förr, och möjligheterna att hitta en prisvärd variant är därför goda. Villaförsäkringar tecknas i regel alltid för ett år i taget, och under denna period är villaförsäkringen bunden, så den kan inte sägas upp om inte försäkringsbehovet upphör, dvs. om man inte flyttar ifrån villan.

Detta gör det givetvis viktigt att välja rätt villaförsäkring från början, för väljer man en mindre fördelaktig variant kommer man att ha svårt att säga upp denna under minst ett år framöver. Det finns bra hjälpmedel för att jämföra olika villaförsäkringar med varandra på Internet, och vi föreslår att den som vill ta reda på vilken den allra mest förmånliga villaförsäkringen är använder sig av dessa för att göra detta jobb lättare.

 

Det är ganska ovanligt att villaförsäkringar behöver kompletteras med andra försäkringar, men givetvis kan den som t.ex. vill ha en drulleförsäkring eller försäkra en samling eller liknande där hemma ofta göra det. I dessa fall är det vettigast att ha både sin villaförsäkring och eventuella tilläggsförsäkringar hos samma försäkringsbolag.