Privatlån

Om du vill ta ett privatlån då du behöver ett lån är förmodligen det första du undrar över vilka krav du måste uppfylla för att bli beviljad detta. Har du ens möjlighet att få detta eller inte?

 

Tyvärr kan vi inte svara på detta med säkerhet, för det är upp till den som ger dig lånet att avgöra detta, dvs. lånegivaren. Endast en viss lånegivare kan därför ge dig garantier gällande detta och vad vi egentligen kan rekommendera om man vill ta reda på detta för en viss lånegivare är att gå in på deras hemsida och se vilka krav som där anges för de låntagare som kan bli beviljade lån av dem.

 

Det finns dock vissa likheter i de krav som brukar ställas av lånegivarna, i den mån att vi kan säga att det nästan alltid krävs att:

– Man har en fast inkomst av något slag. Hur hög denna inkomst måste vara varierar dock, vissa lånegivare kräver att den är betydligt högre än andra. I viss mån brukar dess storlek även hänga ihop med lånebeloppet man vill låna. Ju högre lånebelopp, desto högre inkomst måste man i regel ha. Om man behöver låna 10000 kr brukar exempelvis inte kräva så hög inkomst. Man brukar själv få ange hur hög inkomst man har på ansökan om lånet.

– Man saknar betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden. Hos ett fåtal lånegivare kan det gå att få ett privatlån trots en betalningsanmärkning men hos de flesta lånegivare är detta inte möjligt, så i så fall måste man vända sig specifikt till de lånegivare som är kända för att kunna bevilja privatlån trots betalningsanmärkningar. Läs mer på Lånapengarenklare.se. Finns en skuld hos Kronofogden kan man dock aldrig få ett privatlån.

– Att man är folkbokförd i Sverige och har en fast adress i landet. I vissa fall krävs även att man varit folkbokförd i Sverige under en viss tid, t.ex. två år, men detta kan variera.

– Att man har ett bankkonto i sitt eget namn, för i regel kan inte ett privatlån betalas ut till ett bankkonto som står i någon annans namn.