Mikrolån

Om du vet vad mikrolån är vet du förmodligen att detta är en smidig och egentligen mycket smart låneform. Därför förvånas många som gillar mikrolån av vilket dåligt rykte denna låneform har i vissa kretsar. Så vad beror detta dåliga rykte egentligen på?

Svaret är att mikrolåns rykte dessvärre förstördes lite av de första mikrolån som lanserades i Sverige. Dessa var nämligen inte särskilt förmånliga, utan rent av ganska usla och mycket dyra, och när detta upptäcktes började det talas om vilka ockerräntor som togs ut för dessa lån på den tiden.

 

Är det fortfarande så att mikrolån alltid är superdyra?

Nej, idag är konkurrensen på denna del av lånemarknaden enormt stor, och en långivare som tar ut allt för höga priser för ett mikrolån kan därför inte vara så konkurrenskraftig. Med anledning av detta har priserna verkligen pressats på mikrolån under senare år, och detta gör att det finns riktigt prisvärda varianter som man kan ta numera. Läs mer på mikrolana.se för att få en större inblick i ämnet. Dock bör vi tillägga att alla mikrolån givetvis inte är lika prisvärda, utan det förekommer stora prisvariationer de olika lånen emellan.

Vad mer kan ha bidragit till det dåliga ryktet?

En annan sak som förmodligen bidrog var det faktum att det var så otroligt lätt att ansöka om mikrolån i början, då i princip inga kontroller alls gjordes på låntagarna. Detta i sin tur gjorde dessvärre att vissa som kanske inte borde ha tagit lån gjorde det och därför fick ännu fler ekonomiska bekymmer än vad de hade tidigare. Numera är dock de kontroller som görs skärpta, så personer som verkligen kan hamna på obestånd på grund av att de tar ett mikrolån bör inte längre kunna göra detta. Även detta har med andra ord rättats till sedan start.

 

Som du ser är med andra ord mikrolånens dåliga rykte lite oförtjänt, eftersom mycket av det som gjorde att de fick detta rykte från början inte längre stämmer. Tro därför inte på vad andra, som kanske inte ens har så bra koll på mikrolån på 3000 kronor säger om dem, utan lita istället på vad du själv anser om dem. Tror du att ett mikrolån kan vara en bra lösning för dig kan det mycket väl vara så att detta stämmer så dra dig inte för att ta ett bara på grund av gamla fördomar om denna lånetyp!