Bilförsäkring

För bilägare är det av yttersta vikt att ha en bra bilförsäkring (kolla in försäkrabilen.se), för det är inte bara ett måste att ha minst en trafikförsäkring när man har en bil, bilförsäkringar är även ett utmärkt skydd för dig själv när du har en bil.

Många bilägare tycker dock att detta med bilförsäkringar känns väldigt komplicerat, då det finns så många olika sorters bilförsäkringar, så många olika försäkringsbolag och erbjudanden att välja mellan och så vidare. Men i själva verket är bilförsäkringar inte så komplicerade som de vid första anblick kan tyckas vara. Vi vill därför förenkla detta för alla bilägare genom att berätta kort om det som alla bilägare bör känna till om denna försäkringstyp:

 

Börja med att avgöra vilken omfattning du behöver på din bilförsäkring

Ingen vill trots allt betala onödigt mycket för sin försäkring, men att ha fel försäkringstyp kan samtidigt stå dig dyrt om något händer. Är du inte helt säker på vilken försäkringstyp du faktiskt behöver, rekommenderar vi därför att du börjar med att ta reda på vad de olika försäkringstyperna innebär.

 

Enkelt uttryckt kan man säga att trafikförsäkringen är den bilförsäkring man måste ha, men den kommer aldrig att ge dig själv någon ersättning då den istället är till för att ge dina medtrafikanter ett skydd om du orsakar en olycka. Denna försäkring är därför nästan aldrig tillräcklig, om man inte har en väldigt skruttig bil som man inte oroar sig särskilt mycket över att bli av med åtminstone.

De försäkringstyper som är aktuella för de allra flesta är istället antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring. Har man en helt ny bil kommer den ofta med en vagnskadegaranti, vilket innebär att en halvförsäkring ofta räcker, men är bilen lite äldre, och vagnskadegarantin inte längre gäller, kan det vara nödvändigt med en helförsäkring istället, för att man ska vara försäkrad mot allt som kan hända. Ju mer värdefull din bil är, desto viktigare är det i regel att ha ett större försäkringsskydd.

 

När du vet vilken bilförsäkring du behöver, jämför olika försäkringsbolag

Detta kan man numera göra på ett väldigt smidigt sätt genom att använda automatiska tjänster för försäkringsjämförelser. Vi rekommenderar att man gör detta för att man ska få med så många olika försäkringsbolag som möjligt i sin jämförelse.

 

Titta inte bara på priset

Det kan kännas lockande att göra det, för att få ned priset så mycket som det går, men glöm inte att många detaljer i det sk. ”finstilta” också kan skilja sig åt, så om självriskens storlek, de exakta ersättningsnivåerna, detaljer kring maskinskadeförsäkringen som ofta upphör att gälla efter ett visst antal mil eller år och så vidare. Du måste därför alltid, utan några undantag, ta dig tiden att läsa igenom försäkringsvillkoren innan du tecknar en bilförsäkring, för annars kan det vara så att du bara på grund av ett attraktivt pris väljer en bilförsäkring som egentligen inte passar dig.

Avgör om du behöver några tilläggsförsäkringar

Det finns nämligen hos de flesta försäkringsbolag och beroende på hur den vanliga bilförsäkringen man tecknar ser ut kan dessa vara väldigt värdefulla. Assistans- och hyrbilsförsäkringar är populära tillägg som väljs av många som är väldigt beroende av bilen eller som bor avskiljt, i områden där det kan vara svårt att få assistans på egen hand.

 

Se till att aldrig vara oförsäkrad

En enda dag, då detta leder till straffavgifter, som alltid kommer att vara dyrare än försäkringspremien. Köper du en begagnad bil kan du exempelvis inte köra på den gamla ägarens bilförsäkring en enda dag, utan det är ditt ansvar från dag ett att ha en egen bilförsäkring!